Disk je momentálně ve vývoji.

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba poskytovateli Martin Choutka se sídlem Horova 953/12, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město, IČ: 17278481, zapsané ve živnostenském rejstříku vedeném v Liberci (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je nutné zpracovávat za účelem provozu webové aplikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to požádáním o smazání uživatelského účtu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel přihlášení pomocí třetí strany Microsoft Corporation

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto sbíráme pouze nutná data k provozování webové aplikace. Veškeré údaje jsou pečlivě zabezpečeny. Uživatelské účty jsou zabezpečeny pomocí OAuth 2.0 protokolu v případě přihlášení pomocí třetí strany. Hesla jsou šifrována scrypt algoritmem.